Výrobky

V našej ponuke nájdete, rôzne 3D výrobky, ako napríklad urbanistické modely stavebných celkov, hračky, litofány alebo erby miest a obcí.

Naše služby

Ponúkame široké možnosti využitia 3D tlače. Vieme vám pomôcť z výrobou akéhokoľvek 3D modelu a taktiež naša spoločnosť disponuje 3D skenerom za pomoci ktorého vieme vyrobiť kópiu už existujucého objektu.

Zákazková 3D tlač

Vytlačenie výrobku na základe dodaného digitálneho modelu.

3D skenovanie

Vytvorenie digitálneho modelu na základe vami dodaného objektu.

Tlač prototypov

Výroba prototypov za pomoci 3D skenera a následnej 3D tlače.

Malosériová výroba

Výroba akýchkoľvek plastových dielov vo väčšom počte kusov.

Rekonštrukcia výrobkov

Tlač náhradného dielu na základe pôvodného poškodeného kusu.