Zákazková 3D tlač

FDM technológia

Vytlačíme výrobok na základe vami dodaného digitálneho modelu.

Požiadavku zadajte prostredníctvom kontaktného e-mailu alebo vyplnením kontaktného formulára. V čo najkratšom čase spracujeme váš dopyt, v prípade potreby odporúčame korekcie a pošleme cenový návrh. Po vzájomnom odsúhlasení ceny a platobných podmienok zákazku vytlačíme a doručíme.

Objednávkový formulár

Maximálna veľkosť súboru je 40MB.

Scroll to Top
Bitnami