Popis technológií

Aditívna výroba alebo 3D tlač

Je to spôsob výroby trojrozmerných predmetov pomocou aditívnych procesov, kde sa objekt vytvára nanášaním materiálu vo vrstvách, ktoré postupne vytvoria celý objekt.

Technológia

Používame technológiu FDM (Fused deposition modelling), ktorá taví plastové vlákno a vytláča ho cez trysku. Roztavený materiál je nanášaný vo vrstvách, kde chladnutím tuhne a vytvára požadovaný objekt.

Technológia má veľmi široké využitie od modelingu a prototypovania až po reálne výrobky. Taktiež má k dispozícii širokú škálu materiálov.