Kontakt

3Dprint@3dprintstudio.sk
dopyt@3dprintstudio.sk

+421 (0) 55 789 87 01

Spoločnosť:  TXC s.r.o.
Adresa sídla: Tomášikova 1, 040 01 Košice

Prevádzka: Trieda SNP 48/a, 040 01 Košice

IČO: 36585203
DIČ: SK2021890167

Bankové spojenie
UniCredit Bank a.s., SK5011110000006624207007

Spoločnosť TCX s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd Sro, vložka č. 15523/V