Popis materiálov

3DXNANO ESD
Ide o skupinu zvláštnych filamentov, ktoré používajú mnohostenné karbónové nanotrubice (CNT) pre získanie požadovaného stupňa elektrickej vodivosti a pri zachovaní vlastností základného materiálu. CNT sú neuveriteľne efektívne, zachovávajú pružnosť vlákna a poskytujú trvalú antistatickú ochranu dielov.

3DXNANO ESD ABS + CNT
teplota extrudéra 220 – 240 ºC, teplota podložky 100 – 110 ºC 

Používa sa v exponovaných aplikáciách, ktoré požadujú ochranu pred elektrostatickým výbojom (ESD) a vysokú úroveň čistoty. Využíva sa napríklad pre kryty plošných spojov, prípravky pre montáž elektronických obvodov, antistatických materiálov do prašného prostredia atď. Odporúčaný priemer trysky je (0,35) 0,4 mm a viac.

3DXNANO ESD PETG + CNT
teplota extrudéra 230 – 250 ºC (max. 270 ºC), teplota podložky 70 – 90 ºC (max. 100 ºC) 

Používa sa tiež v exponovaných aplikáciách, ktoré vyžadujú ochranu pred elektrostatickým výbojom (ESD) a vysokú úroveň čistoty. Príklad použitia: HDD komponenty, príruby, prípravky, pneumatiky a konektory, dopravníky, senzory, meracie aplikácie, atď. Odporúčaný priemer trysky (0,35) 0,4 mm a viac. V našej ponuke antistatický materiál aktuálne nenájdete, ponuku týchto strún pripravujeme.

Akrylonitrilbutadienstyren (skratka ABS) je amorfný termoplastický priemyslový kopolymér, ktorý je odolný voči mechanickému poškodeniu. Tuhý, húževnatý, odolný proti nízkym i vysokým teplotám, málo nasiakavý, zdravotne nezávadný. Je odolný voči kyselinám, hydroxidom, uhľovodíkom, olejom, tukom. ABS je veľmi ľahko opracovateľný.

hustota: 1050 kg/m³, množstvo vlákna na 1 kg cievke – 952 cm³
dĺžka: 1,75 mm hrubého materiálu – 400 m; dĺžka 2,85 mm hrubého materiálu – 150 m
teplota tlače: 220 – 240 ºC
teplota extrudéra: 220 – 275 ºC
teplota podložky: 100 – 130 ºC

Použitie: ABS je vhodný pre výrobu funkčných vzoriek, výrobu nástrojov i pre výrobu vecí na bežné použitie. Nie je vhodný pre objekty, ktoré budú dlhodobo vystavené poveternostným podmienkam. Nie je vhodný pre medicínske aplikácie.

Odporúčanie: ABS je ropný produkt a pri jeho zahrievaní uniká škodlivý zápach. Pri tlači odporúčame v miestnosti vetrať. Je náchylný na zmenu teploty, to sa prejavuje zmršťovaním materiálu pri tlači. Je dôležité tlačený objekt pomaly ochladzovať. Podložka pri tlači z ABS musí byť vyhrievaná. Skladovanie materiálu: nevystavovať dlhodobému slnečnému žiareniu a nadmernej vlhkosti.

Ďalšie varianty ABS

ABS+ (akrylonitrilbutadienstyren – Ice filaments – ľadové vlákna) je o 40 % pevnejší ako štandardné ABS. Reaguje veľmi dobre na teplotu s minimálnym deformovaním a nie je citlivý na teplotu prostredia pri tlači (to zaručuje veľmi pekné výtlačky bez ďalších ventilátorov alebo zakrývania otvoreného priestoru). Správa sa ako ABS, je teda zdravotne nezávadný, odolný voči nárazom, vysokým i nízkym teplotám a mechanickému poškodeniu. Pracuje s rozpustnými podpornými materiálmi, takže pri ich odstraňovaní nie je nutný ručný zásah, a to i v prípade zložitých tvarov a dutín.

ABSi (methyl methakrylát akrylonitrilbutadienstyren kopolymér) – tento materiál umožňuje stavbu priesvitných prototypov v prírodnej, jantárovej a červenej farbe. Je možné vytvoriť prototypy, ktoré veľmi dobre napodobnia konečný produkt a plnohodnotne tak využiť potenciál 3D tlače. Má dobré mechanické a estetické vlastnosti. Je využívaný v automobilovom, leteckom priemysle alebo i v odvetviach, kde je potrebné monitorovať tok tekutín (napr. zdravotníctvo). Je k dispozícii napr. pre systémy Fortus 400mc a 900mc.

ABS – T (akrylonitrilbutadienstyren – transparentný) je nepatrne mäkší ako ABS, má menšie tepelné pnutie a dobre zlepuje jednotlivé vrstvy. Je zdravotne nezávadný. Rozdiel medzi ABS a ABS – T je aj v konštrukcii cievky, ABS – T má väčší priemer vinutia, struna vtedy nie je veľmi pokrútená. Priemer bočníc je väčší. Teplota tlače sa u strún priemeru 1,75 mm pohybuje medzi 200 – 230 ºC. Je možné ho použiť aj pre tlač veľkých objektov. Rozpustný v acetóne.

ABS – ESD7 (akrylonitrilbutadienstyren – electrostatic dissipative) je elektrostatický disipativný materiál vhodný pre koncové, elektronické výrobky, priemyslové zariadenia a prípravky pre montáž elektronických súčastí. Ideálny je pre všetky aplikácie, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo poškodenia statickým nábojom, zníženie výkonu alebo výbuchu, ale aj do prašných prostredí, kde by mohli byť k súčasti priťahované nečistoty. Pracuje s rozpustnými podpornými materiálmi, takže nie je pri ich odstraňovaní potrebný ručný zásah, a to i v prípade zložitých tvarov a dutín. Je k dispozícii napr. pre tlačiarne Fortus 400mc a 900mc.

ABS – M30 (akrylonitrilbutadienstyren) je o 25 – 75 % pevnejší ako klasický ABS. Je cenovo dostupný, veľmi pevný materiál. Má silné mechanické vlastnosti a je ideálny pre výrobu funkčných modelov, prototypov, prípravkov a nástrojov. Pre efektívnejší vývoj produktu pracuje materiál s rozpustným podporným materiálom, využiteľné farby sú prírodná, biela, čierna, tmavošedá, červená a modrá. Je k dispozícii napr. pre tlačiarne typu Fortus 360/400/900mc.

ABS – M30i (biokompatibilní akrylonitrilbutadienstyren) je konštrukčný termoplast, ktorý umožňuje tlač lekárskych, farmaceutických a potravinárskych funkčných prototypov, sterilizovaných pomocou EtO alebo gama žiarenia. Využíva rozpustný podporný materiál a má dobrú pevnosť.

Kompozitný materiál na báze ABS so samozápalným účinkom vhodný napr. pre tlač krabičiek na elektroniku a PC príslušenstvo. Pri zahriatí materiálu nedochádza k tvorbe horúcich kvapiek filamentov a po odstránení tepelného zdroja prestane sám horieť. ABS F.P. splňuje stupeň nehorľavosti V-1 podľa skúšky UL94.

Tento typ ABS sa radí medzi špeciálne filamenty, ktoré po nasvietení svetelným zdrojom svietia po určitú dobu v tme. Vybrať si môžete z odtieňov žltej, zelenej či modrej. V našej ponuke môžete nájsť aj svietiace PLA.

 
 

Bol vytvorený ako alternatíva k ABS so zvýšenou odolnosťou proti poveternostným podmienkam. Je to vysoko kvalitný konštrukčný termoplast s vynikajúcou odolnosťou proti UV žiareniu. Výhodou tohto materiálu je dobrá mechanická odolnosť, tuhosť, odolnosť proti teplote, jednoduchá spracovateľnosť na 3D tlačiarniach, kvalita tlače aj pri náročných detailoch i pre malé objekty, výborné vrstvenie tlačeného objektu, vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom a zachovanie fyzikálnych vlastností. ASA má nízku hladinu žltnutia, čo je veľmi dôležité pre aplikácie, kde je dlhodobo kladený dôraz na vzhľad. Ďalšou výhodou je jeho dobrá rozmerová stabilita. Je vhodný pre tlačiarne založené na FFF/FDM technológii.

hustota: 1070 kg/m³, množstvo vlákna na 1 kg cievke – 935 cm³

dĺžka: 1,75 mm hrubého materiálu – 390 m; 2,85 mm hrubého materiálu – 150 m

teplota tlače: 250 – 255 ºC                                                                   

teplota podložky: 60 – 100 ºC

Použitie: Vhodný na výrobu prototypov, strojárenských nástrojov i koncových výrobkov na bežné použitie vrátane využitia pre tlač dielov pre vonkajšie aplikácie. Tlač je ucelená a pevná, vhodný aj na malé detaily, vytlačený objekt je lesklý.

Odporúčanie: ASA má vyššiu tuhosť ako ABS, a preto je vhodným materiálom pre náročné aplikácie.

teplota tlače 190 – 210 ºC, teplota podložky 50 – 70 ºC, rýchlosť tlače 100 mm/s 

Špeciálna tlačová struna (filament) na báze PLA (80 %) s prímesou bambusu (20 %). Hrúbka tlačenej vrstvy je cca 0,2 mm. Vytvára efektný organicky vyzerajúci povrch a maskuje vrstvenie. Táto tlačová struna je vyrobená firmou colorFabb. Medzi výhody patrí, že nedochádza ku skrúteniu objektu behom tlače, je ľahšia príprava tlačovej podložky a rýchlejšia aj kvalitnejšia tlač.

BRASSFILL (Mosadzná tlačová struna)

teplota tlače 190 – 210 ºC, teplota podložky 50 – 70 ºC 

Ide o tlačiarenskú strunu PLA s vysokým podielom mosadzných častíc. Je možné s ňou tlačiť úžasné mosadzné až zlaté predmety, po zabrúsení a zaleštení dostanú verný vzhľad mosadzného odliatku. Po vytlačení je možné brúsiť brusným papierom a potom opatrne vyleštiť leštidlom na meď. Medzi výhody patrí, že nedochádza ku skrúteniu objektu behom tlače, je jednoduchšia príprava tlačovej podložky a rýchlejšia aj kvalitnejšia tlač. Pre tlačiarne 3Dfactories sa odporúča 0,5 mm tryska, nastavenie šírky extrúzie 0,46 mm, rýchlosť tlače 40 – 80 mm/s, rýchlosť retrakcie 50 mm/s, lepidlo bežné ako na PLA. Pozor na retrakciu a prítlak, struna je mäkšia ako bežné bronzové struny.

BRONZEFILL (Bronzová tlačová struna)

teplota tlače 190 – 210 ºC, teplota podložky 50 – 70 ºC

Je to tlačová struna PLA s vysokým podielom bronzových častíc. Tlačová struna s podielom kovu vám umožní tlače bronzových predmetov, po zabrúsení a zaleštení dostanú verný vzhľad bronzového odliatku. Moderné technológie výroby zaisťujú presnosť a kvalitu filamentov. Medzi výhody patrí, že nedochádza ku skrúteniu objektu behom tlače, je jednoduchšia príprava tlačovej podložky a rýchlejšia aj kvalitnejšia tlač. Pre tlačiarne 3Dfactories sa odporúča 0,5 mm tryska, nastavenie šírky extrúzie 0,46 mm, rýchlosť tlače 40 – 80 mm/s, rýchlosť retrakcie 50 mm/s, lepidlo bežné ako na PLA. Teplota dosky 40 – 60°C. 

Tip: Po tlači začnete opatrne hrubším brúsnym papierom a pokračujete do najjemnejších brúsnych číselných rad (600). Na záver je možné použiť leštidlo na meď pre výdatný lesk.

BVOH (Butenediol vinylalkoholový kopolymer) pre tlač podpôr. Tento vo vode rozpustný nosný materiál je vhodný i pre náročnejšiu tlač tvarovo zložitých objektov s prevismi pomocou 3D tlačiarní s dvoma extrudérmi.

Výhody:
– jednoduchá a kvalitná tlač podpôr, porovnateľný s tlačou bežnými tlačovými filamentmi
– výborná priľnavosť k ostatným materiálom, hlavne k PLA, PET, ABS atď.
– vysoká rýchlosť tlače – až 60 mm/s
– veľmi rýchla rozpustnosť vo vode (rýchlosť môžete ešte zvýšiť vyššou teplotou vody)
– tvarová stabilita – nezávadný a biologicky odbúrateľný materiál

hustota: 1500 kg/m³, množstvo vlákna na 1 kg cievke – 670 cm³ 

dĺžka: 1,75 mm hrubého materiálu – 280 m, dĺžka 2,85 mm hrubého materiálu – 105 m

teplota tlače: 215 – 230 ºC

teplota podložky: 50 ºC 

Tento materiál je pružnejší ako PLA, ale je menej priľnavý. Má nízku tuhosť. Tepelná odolnosť je podobná ako u PLA. Vlákno je pomerne prispôsobivé, ale môže prasknúť, pokiaľ sa opakovane ohýba.

COPPERFILL (Medená tlačová struna)

teplota tlače: 195 – 220 ºC

teplota podložky: 50 – 60 ºC

rýchlosť tlače: 100 mm/s

Je to tlačová struna PLA s vysokým podielom medených častíc. Táto struna s podielom kovu vám umožní úžasnú tlač medených predmetov, po zabrúsení a zaleštení dostanú vzhľad medeného odliatku. Po vytlačení je možné brúsiť brúsnym papierom a potom opatrne vyleštiť leštidlom na meď. Medzi výhody patrí, že nedochádza ku skrúteniu objektu behom tlače, je jednoduchšia príprava tlačovej podložky a rýchlejšia aj kvalitnejšia tlač. Pre tlačiarne 3Dfactories sa odporúča 0,5 mm tryska, nastavenie šírky extrúzie 0,46 mm, rýchlosť tlače 40 – 80 mm/s, rýchlosť retrakcie 50 mm/s, lepidlo bežné ako na PLA. Teplota dosky 40 – 60°C. Externá cievka.

CPE alebo kopolyester je špeciálny materiál na báze kyseliny tereftalovej, ktorý je svojou výbornou odolnosťou predurčený na technické využitie, hlavne pre tlač funkčných prototypov a mechanických súčastí. S CPE dosiahnete kvalitnú a jednoduchú tlač. Ide o vylepšený PET (PETG) filament.

Výhody:

 • náhrada ABS bez nepríjemného a zdraviu škodlivého zápachu a bez deformácií
 • vynikajúca húževnatosť, vyššia tvrdosť, odolnosť voči chemikáliám a teplotám do 70 °C
 • vysoká pevnosť v ťahu – materiál je pevnejší ako PLA a odolný ako ABS
 • rozmerová stálosť po dlhšiu dobu
 • skvelá priehľadnosť u tenkostenných modelov
 • výborná priľnavosť pri tlači medzi jednotlivými vrstvami, a to aj k iným materiálom

V ponuke máme tento filament zastúpený strunou CPE HG100 Fillamentum 750 gramov materiálu (+ 250 gramov cievka).

odporúčaná teplota tlače: 255 – 275 °C
odporúčaná teplota vyhrievanej podložky: 70 – 80 °C
hustota: 1 250 kg/m3 (25 °C)

Použitie: Vhodné na výrobu funkčných prototypov a mechanicky namáhaných súčiastok.

FFF/FDM (Fused Filament Fabrication/ Fused Deposition Modeling)

Tieto dve skratky znamenajú v podstate to isté iba s tým rozdielom, že FDM je registrovaná ochranná značka spoločnosti Stratasys, a tak ju ostatní výrobcovia FDM tlačiarní nemôžu používať. Ide o nanášanie roztaveného materiálu v tenkej vrstve. Dva stavebné materiály – modelovací a podporný. Hrúbka vrstvy cca 0,25 mm. Vzniká minimálny odpad. Nevýhodou je veľká hrúbka vrstvy a nerovný povrch vodorovnej vrstvy.

Táto technológia je najčastejšie spájaná s tlačiarňami Reprap.

HD PLA je všeobecné označenie pre materiál, ktorý odoláva vysokému teplotnému namáhaniu. V našej ponuke máme túto špeciálku hneď od niekoľkých výrobcov. HD PLA od Fiberlogy ponúka široké využitie. Môžete používať ako normálny PLA a získať výtlačky charakterizované veľmi dobrou priľnavosťou medzi vrstvami a vysokou presnosťou. Môžete tiež tlačiť tak, aby ste získali podobné vlastnosti ako pri ABS – lepšia odolnosť proti nárazu a vysoká teplotná odolnosť. Potrebujete len rúru u vás doma v kuchyni. Vypálením HD PLA v rúre sa vyhnete všetkým nepríjemnostiam pri tlači s ABS, ako je nepríjemný zápach, nebezpečné výpary a zmršťovanie materiálu.

Ale to nie sú všetky výhody HD PLA! Pre výrobu tohoto materiálu sú použité výhradne suroviny schválené pre styk s potravinami v súlade so smernicou EU a nariadeniami FDA. HD PLA je tiež certifikované RoHS.

HD PLA fiberlogy – inštrukcie vypaľovania:

 • Vytlačte svoj projekt.
 • Teplota tlače: 200 – 220 °C
 • Teplota podložky: 50 – 70 °C
  (vyhrievanie podložky nie je nutné v prípade, že používate podložky, pásky či lepidlá, ktoré zvyšujú adhéziu)
 • Pred vypálením nechajte model po vytlačení vychladnúť (s podperami a raftom).
 • Výtlačok by mal byť umiestnený uprostred komory (rúry), rovnomerne vzdialený od topných telies vo vnútri.
 • Postupne ho zahrejte na teplotu cca 80 °C.
 • Vypaľujte (pečte) asi 15 minút pri teplote 80 °C.

UPOZORNENIE: Teplota v komore (rúre) musí byť presne udržiavaná. Odporúčame strážiť teplotu pomocou vhodného digitálneho teplomeru vo vnútri rúry. Výtlačok je potrebné behom procesu ohrevu strážiť. V prípade masívnych výtlačkov môžete postupne zvýšiť teplotu na 120 °C alebo predĺžiť dobu vypaľovania.

 • Po ukončení vypaľovania vyberte výtlačok aj s podložkou, na ktorej bol v komore umiestený a nedotýkajte sa ho, pokým nevychladne (pri izbovej teplote).
 • Odstráňte podpery a raft.
 • Teraz môžete užívať hotový výrobok, ktorý získal mechanickú pevnosť podobnú ABS a teplotnú odolnosť až do 140 °C. Model pri takto vysokej teplote potom môže zmäknúť, ale neroztečie sa a drží tvar.

DÔLEŽITÉ!

 • Neodporúčame vypaľovanie výrobkov s tenkými stenami a geometriou so širokým roztiahnutím bez podpier.
 • Skontrolujte, či teplota v rúre zodpovedá skutočnej teplote.
 • Behom procesu vypaľovania dochádza k menšiemu zmršteniu výrobku. Bohužiaľ, nedá sa tomu zabrániť. Podľa našich skúseností je to cca 1 mm na 10 cm. Ide o akýsi druh rekonštrukcie vnútornej štruktúry materiálu (zmena kryštalickej štruktúry, ako sa to deje napr. v oceli pri vytvrdzovaní). Miera zmrštenia závisí na použitej výplni. Čím väčšia výplň, tým menšie by malo byť zmrštenie. Následným brúsením alebo inou úpravou modelu môžete docieliť presnosti, prípadne toto zmrštenie započítať a model vytlačiť väčší.
 • Vyskúšajte proces na skúšobnom výtlačku pred vypaľovaním konečného produktu.

HIPS (high impact polystyrene – húževnatý polystyrén) je nový materiál pre 3D tlač. Svojím využitím v obalovom a potravinárskom priemysle patrí medzi najpoužívanejšie materiály. Je to termoplast, polystyrén s prídavkom kaučuku. Je veľmi pevný a húževnatý, má dobrú teplotnú stálosť. Používa sa pre tlač na dvojhlavých 3D tlačiarniach. Jedna hlava vytlačí podporné konštrukcie z ABS alebo HIPS a druhá samotný model z ABS alebo HIPS. Podporné konštrukcie z ABS je možné rozpustiť acetónom a konštrukcie z HIPS lemonesolom.

hustota: 1040 kg/m³, množstvo vlákna na 1 kg cievke – 962 cm³

dĺžka: 1,75 mm hrubého materiálu – 400 m, dĺžka 2,85 mm hrubého materiálu – 150 m

teplota extrudéra: 220 – 240 ºC 

teplota podložky: 100 – 120 ºC

Odporúčanie: HiPS má vlastnosťami tlače oveľa bližšie k ABS ako PVA. ABS na HiPSu drží lepšie ako na PVA. Vďaka menšiemu skrúteniu pri tlači ide o skvelý materiál pre tlač veľkých objektov. Tlačové a mechanické vlastnosti sú podobné ABS. Má však o niečo menšie tepelné zmršťovanie. Je možné ho brúsiť a povrchovo upravovať.

PA (NYLON) je nesmierne silný, odolný a všestranný materiál. Flexibilný v tenkých vrstvách, ale s veľmi vysokou adhéziou (priľnutím) medzi vrstvami. Jeho nízky koeficient trenia a vysoká teplota topenia je vynikajúcou voľbou pre tlač funkčných a technických dielov. Je veľmi hygroskopický, to znamená, že rýchlo absorbuje vodu zo vzduchu. Aby tlač s nylonom bola úspešná, musí byť vlákno suché. Pokiaľ nie je suché, vzniknú na materiáli bublinky. Suché nylonové vlákno tlačí hladké predmety s lesklým povrchom.
hustota: 1100 kg/m³, množstvo vlákna na 1 kg cievke – 909 cm³

NYLON
dĺžka: 1,75 mm hrubého materiálu – 380 m, dĺžka 2,85 mm hrubého materiálu – 140 m
teplota extrudéra: 235 – 260 ºC
teplota podložky: 100 – 130 ºC

Odporúčanie: Nylon je veľmi citlivý na vlhkosť. Na skladovanie používajte uzavretú nádobu s odvlhčovačom. 3D nastavenie tlačiarne pre tento materiál je podobné tým, ktoré sa používajú pre ABS vlákna. Adhézia k tlačovej lóži sa zvyšuje s vyššími teplotami tlačenia.

Varianty nylonu:

Nylon 618 je najpopulárnejší. Má prirodzenú bielu farbu.
Nylon 645, ktorý je dostatočne jasný, ale je veľmi obtiažne s ním pracovať.
Nylon FX256 je oveľa menej krehký, a teda pevnejší ako ABS a PLA.  Nylon PA6Polymer (polyamid 6), čo je veľmi odolný materiál a používa sa pre tlač extrémne robustných a ťažkých nákladných dielov. Vlákna z nylonu PA6 sú ťažké, majú vysokú pevnosť v ťahu, lesk a pružnosť. Tento materiál je využívaný najmä automobilkami vďaka svojej veľkej trvanlivosti.

PC je termoplastický materiál, ktorý je možné zaradiť medzi najodolnejšie filamenty. Veľmi často sa používa v spojením s materiálom ABS, prípadne býva jeho alternatívou, a to predovšetkým vďaka podobným vlastnostiam, ktoré PC ponúka.

Použitie:
Vďaka rezistencii voči nárazom je vhodný na namáhané výtlačky, uplatnenie nachádza tiež v elektrotechnike a automobilovom priemysle. Pre svoje elektroizolačné a dielektrické vlastnosti (nevodí elektrinu) ho môžete použiť i pre tlač PC krabičiek a pod.

Vlastnosti:

 • vysoká rázová odolnosť
 • vysoká pevnosť a tuhosť
 • vysoká odolnosť proti tepelnej deformácii (až 150 °C)
 • vysoká odolnosť proti oderom
 • dobré chemické izolačné vlastnosti
 • nízka hmotnosť
 • veľmi dobré elektroizolačné a dielektrické vlastnosti
 • nasiakavá vlhkosť

Odporúčané nastavenie:
Podložka: 100 – 130 °C
Pracovná teplota: 250 – 290 °C

Recyklovateľný. PC Innovatefill (od výrobcu Smartfil) môže prísť do styku s potravinami. Ohňovzdorný.

Ďalšie varianty:

PC/ABS
Kompozitný materiál PC/ABS, ktorý kombinuje výhody PC (polykarbonát) a ABS, sa vyznačuje veľmi dobrým pomerom funkčnosti a opracovateľnosti. Zmes polykarbonátu a ABS vykazuje synergický efekt, ktorý má za následok vynikajúcu odolnosť proti nárazom pri nízkych teplotách, ktorá je dokonca lepšia než odolnosť proti nárazom samotného ABS alebo PC. Tento materiál je tiež viac rozmerovo stabilný a jednoduchšie sa tlačí.

 • ešte vyššia rázová odolnosť pri nižších teplotách ako u PC bez prímesí
 • rozmerová stabilita
 • jednoduchá tlač

Podložka: 90 – 100 °C
Pracovná teplota: 220 – 240 °C

PC/PBT
PC v spojení s PBT má okrem už vyššie uvedených vlastností aj vysokú rozmerovú stabilitu, pretože PBT má nízky koeficient tepelnej rozťažnosti a nízku nasiakavosť vody.

Svoje uplatnenie nájde v podstate kdekoľvek, je možné odporúčať ho pre technické aplikácie v elektrotechnike a automobilovom priemysle, napr. pre komponenty elektrických systémov, puzdrá a kryty spotrebičov atď.

 • rozmerová stabilita
 • nie je toľko náchylný na vlhkosť

Podložka: 80 – 100 °C
Pracovná teplota: 220 – 250 °C

PET (polyetyléntereftalát)
hustota: 1350 kg/m³, množstvo vlákna na 1 kg cievke – 740 cm³
dĺžka: 1,75 mm hrubého materiálu – 310 m, dĺžka 2,85 mm hrubého materiálu – 120 m
teplota tlače: 220 – 260 ºC

Ide o termoplastický polyester. Je veľmi známy vďaka plastovým fľašiam. Vo svojom pôvodnom stave PET vlákno je bezfarebný a krištáľovo čistý materiál. Keď sa zahreje alebo ochladí, zmení svoju transparentnosť. Je pomerne tvrdý a odolný proti otrasom, takže je ideálny pre ľahké predmety.

PET – G (polyetyléntereftalát – glykol)
teplota extrudéra: 210 – 235 ºC
teplota podložky: 45 – 60 ºC

PETG je na rozdiel od iných materiálov viac odolný voči kyselinám a rozpúšťadlám, vysokým i nízkym teplotám. Je možné tepelne tvarovať z neho vytlačený predmet, alebo ho leštiť ohňom.
Výrobca filamentov uvádza na trh nové farby, ktoré sú buď transparentné (Eco3D, FilamentyPM) alebo úplne nepriesvitné, ako napr. Devil Design.

PET – G/CF
Má vyššiu pevnosť i tuhosť ako bežný PET – G. Tento materiál je doplnený o karbónové vlákno (uhlíkové), ktoré mu dodáva väčšiu tuhosť a odolnosť a je pre neho typické čierne “kovové” zafarbenie.

PLA (polylactic acid – kyselina polymliečna)
PLA je biologicky plne odbúrateľný materiál, vyrábaný z kukuričného alebo zemiakového škrobu, či z cukrovej trstiny. Je stále viac priemyslovo využívaný. Je rozpustný v hydroxide sodnom. Po vytlačení modelu je ťažké odstrániť podporné prvky.

hustota: 1250 kg/m³, množstvo vlákna na 1 kg cievke – 800 cm³

dĺžka: 1,75 mm hrubého materiálu – 330 m, dĺžka 2,85 mm hrubého materiálu – 130 m

teplota tlače: 185 – 235 ºC

teplota extrudéra: 150 – 210 ºC

teplota podložky: 0 – 60 ºC

Použitie: Je najuniverzálnejším materiálom pre technológiu tlače FDM, vhodným i pre tlač veľkých predmetov. Vedľa ABS je najpoužívanejším materiálom pre 3D tlač metódou extrúzie termoplastu. Je pružný, tvrdý a odolný ako iné plasty.

Odporúčanie: Nevýhodou tohto materiálu je sklon pohlcovať vzdušnú vlhkosť. Je nutné zabezpečiť suché prostredie na skladovanie. Pri zlom skladovaní vo vlhkom prostredí pohlcuje vlhkosť, čo sa prejavuje ako bublinky na povrchu predmetu. Výhoda materiálu je v jeho nepatrnom sklone ku skrúteniu dané minimálnym rozpínaním pri tavení. I pri nižších teplotách je výtlačok pevný a jednotlivé vrstvy kvalitne spojené. Po tlači je možné opracovať ho bežnými postupmi, ale kvôli nízkemu tavnému bodu nie je možné ho dobre strojovo brúsiť. Brusný papier strojovej dosky materiál rýchlo zahreje až k bodu mäknutia. Túto nevýhodu je možné odstrániť chladením materiálu pri opracovávaní. Prakticky bez omedzenia je možné ručné brúsenie, materiál je možné aj ľahko vŕtať a lakovať (po ošetrení základnou farbou pre tvrdé plasty).

Varianty PLA:
PLA – D (polylactic acid – kyselina polymliečna)
Parameter D určuje vyššiu tvrdosť oproti PLA – A a s tým spojenú aj vyššiu teplotu tuhnutia. Odporúčaná teplota tlače je 185 – 235 ºC. Je využívaná napr. tlačiarňou UK3DP.

PLA Svietiace v tme – GLOW IN THE DARK
teplota tlače: 195 – 220 ºC 

teplota podložky: 50 – 60 ºC

rýchlosť tlače: 40 – 100 mm/s

Materiál jemný na dotyk so zvýšenou elasticitou. Počas dňa má farby krémové, v noci fosforeskuje a svieti. Modifikované PHA. Je 100% bioodbúrateľný (šetrí životné prostredie). Musí sa skladovať v obale chrániacom pred vzdušnou vlhkosťou. Najobvyklejšie farby tohto materiálu sú zelená a červená (ružová).

STEEL PLA
teplota extrudéra: 195 – 220 ºC, teplota podložky: 50 ºC
Je možné ho rovnako ľahko tlačiť ako bežný PLA. Hotový výrobok je možné leštiť. Ideálny pre tlač šperkov, podpôr, figúrok a robotov.

Magnetic Iron PLA
teplota extrudéra: 185 ºC, teplota podložky: 20 – 55 ºC
Tento materiál je naozaj jedinečný a magnetický. Odporúča sa použiť teplotu tlače 10 – 20 ºC, teda nižšiu ako u bežného PLA.

PLA/PHA
Je tlačová struna jemná na dotyk so zvýšenou elasticitou, zaručuje vysokú kvalitu 3D tlače. Modifikované PHA. Ide o 100 % bioodbúrateľný materiál (šetrí životné prostredie). Musí sa skladovať v obale chrániacom pred vzdušnou vlhkosťou.

Porovnanie ABS A PLA
PLA je jednoduchšie a rýchlejšie spracovateľný pri rovnakých východiskových podmienkach, ale výrobky z neho sú výrazne menej odolné voči vyšším teplotám (začína mäknúť už okolo 60 ºC, zatiaľ čo ABS až na 100 ºC). ABS je náchylnejší k deformáciám a chybám vplyvom chladenia vytlačeného materiálu, vyžaduje použitie vyhrievanej podložky. Podľa niektorých domácich užívateľov je výhodou PLA fakt, že pri tavení produkuje vôňu pripomínajúcu smaženie rastlinného oleja, zatiaľ čo ABS je pri tavení cítiť ako pálený plast. Výrobky z PLA sú menej pružné, ale majú vyšší lesk. Pri ABS sa jednoduchšie odstraňujú podporné prvky.

PLASTER – Eco3D

Tlačová struna vyvinutá špeciálne pre potreby architektov a designerov. Materiál s bielym matným povrchom, ktorý je vhodný pre imitáciu modelov zo sadry. Tlačová struna Plaster obsahuje sadru, pritom si však zachováva tlačové vlastnosti PLA. Rovnako ako bežné PLA je potrebné i tento materiál skladovať na suchom mieste, aby nedošlo k jeho navlhnutiu. Oproti bežnému PLA materiálu je tento odolnejší voči bežnému poškodeniu (nie je tak krehký) a výtlačky z tohto materiálu lepšie odolávajú nárazom. Tlač s nimi je veľmi príjemná.
Filament typu PLASTER na báze PLA má oproti štandardným ABS a PLA veľmi nízku tepelnú roztiažnosť, je preto ideálny pre tlač veľkých objektov, ako napríklad modely architektonických objektov.
teplota trysky: 195 – 225 ºC, teplota podložky: bez výhrevu, odporúčané 40 ºC

PMMA (Polymethylmetalkrylát), skôr známy ako “plexisklo”

hustota: 1180 kg/m³, množstvo vlákna na 1 kg cievke – 850 cm³
dĺžka: 1,75 mm hrubého materiálu – 350 m, dĺžka 2,85 mm hrubého materiálu – 130 m
teplota tlače: 1,75 mm – 220 – 250 ºC, teplota podložky: 50 – 90 ºC

Je odolný voči poveternostným vplyvom, prepustí UV žiarenie, má dobré optické vlastnosti – priepustnosť svetla a dobré elektroizolačné vlastnosti. Je použiteľný trvale do 80 °C.    

Materiál POM alebo polyoxymetylén (známy tiež ako acetal alebo polyacetal) sa vyznačuje svojou odolnosťou voči oderom, a tým je porovnateľný s polyamidom. Má dobré mechanické vlastnosti vrátane húževnatosti. Výborne odoláva ako nízkym, tak vyšším teplotám.

Vlastnosti:

 • vysoká tuhosť
 • nízke trenie
 • vynikajúca odolnosť proti opotrebeniu
 • dobrá elasticita a rozmerová stabilita
 • zvýšená odolnosť materiálov voči namáhaniu
 • široké rozpätie úžitkových teplôt -50 až + 90 °C s prerušovaným použitím až do 160 °C

Použitie:
Vhodný hlavne pre technické výtlačky, ako sú guľôčkové ložiská, ozubené kolá alebo zámkové systémy a všade tam, kde využijete nízke trenie materiálu.

Nastavenie tlačiarne podľa konkrétneho odporúčania výrobcu:
Teplota tlače: 210 – 230 °C
Teplota podložky: 90 – 110°C (až 130 °C)

Kvôli výparom tlačte v dobre vetranej miestnosti! Kvôli absorbcii vlhkosti skladujte otvorené balenia v uzatvárateľnom obale.

PP (polypropylen)
hustota: 910 kg/m³, množstvo vlákna na 1 kg cievke – 1100 cm³
dĺžka 1,75 mm hrubého materiálu – 460 m, dĺžka 2,85 mm hrubého materiálu – 170 m
teplota tlače: 1,75 mm: 210 – 230 ºC, teplota podložky: 70 – 90 ºC

Je jeden z najpoužívanejších plastov, zvlášť ako obalový materiál. Používa ho textilný aj potravinársky priemysel. Polypropylen má veľmi dobré mechanické vlastnosti, znesie vyššiu prevádzkovú teplotu ako ABS alebo PLA a je odolný voči rade chemikálií. Netrpí rovnakými problémami ako polyethyleny a vyzerá pre budúce použitie veľmi sľubne. Bohužiaľ, i v tomto prípade platí, že raft nepriľnie k tlačovému stolu. V súčasnej dobe sa hľadá vhodný materiál pre tlačový stôl pri použití PP.

PP/SOFT JET
teplota tlače: 210 – 230 ºC
Má veľmi dobré mechanické vlastnosti a znesie vyššiu prevádzkovú teplotu ako ABS či PLA – vyššie teploty mäknutia.

PVA (polyvinylalkohol)

Je tlačový materiál určený pre 3D tlač pomocou technológie FFF/FDM. Prednosťou tohto materiálu je jeho jednoduchá spracovateľnosť na 3D tlačiarniach, kvalita tlače aj pri náročných detailoch a výborné vrstvenie tlačeného objektu. Je vyrobený z polymeru, ktorý je ideálny pre tlač podporných konštrukcií, ktoré sa dajú rozpustiť vo vode. Je vhodný pre dvojhlavé tlačiarne, kde jedna hlava tlačí podporné konštrukcie z PVA a druhá samotný model napr. z ABS. Je netoxický a biologicky odbúrateľný, čo je bezpečné pre ľudí i zvieratá a skvelé pre životné prostredie. Pri tlači nezapácha. Má vysokú pevnosť v ťahu a pružnosť.

hustota: 1270 kg/m³, množstvo vlákna na 1 kg cievke – 790 cm³
dĺžka 1,75 mm hrubého materiálu – 330 m, dĺžka 2,85 mm hrubého materiálu – 120 m
teplota extrudéra: 180 – 200 ºC, teplota podložky: 0 – 50 ºC

Odporúčanie:
Vyššia teplota vody urýchľuje rozpustenie, ale je schopný sa rozpustiť aj v studenej vode. Je dobrý pre tlač pri nízkych teplotách. Má vynikajúcu priľnavosť na rôzne plasty, ako je PLA a ABS. Je citlivý na vlhkosť – odporúčame skladovať v uzavretom obale. Pri tlači sa neodporúča prekročiť teplotu 225 ºC, pretože potom PVA kryštalizuje.

PVB alebo polyvinyl butyral sa používa hlavne ako tenká PVB fólia pre medzivrstvy bezpečnostných skiel, ktoré sa vyznačujú mimoriadnou pevnosťou, pružnosťou a priľnavosťou. Práve aj pre tieto vlastnosti je PVB obľúbené pre 3D tlač. Avšak u 3D modelov sa prejaví aj jeho ďalšia prednosť. Povrch PVB je možné vyhladzovať pomocou alkoholu, podobne ako ABS acetónom, ale nedochádza tu k nežiadúcim jedovatým výparom.

Na našich stránkach máme tento materiál zastúpený filamentom Glace, čo je kompozit od značky Smartfil.

Glace v sebe spája výhody najobľúbenejších tlačových strún. Má podobné mechanické vlastnosti ako ABS (rázovú odolnosť má dokonca ešte vyššiu) a zároveň sa tlačí jednoducho ako PLA – bez zmršťovania a bez nutnosti vyhrievanej podložky. Po chemickom leštení povrchu alkoholom (isopropylalkoholom alebo ethanolom 70 %) sa vrstvy spoja a vznikne tak celistvý, veľmi pevný a vodotesný model. Naviac pri dutých tenkostenných objektoch (hrúbka steny 1 perimeter) po chemickom leštení dosiahnete vysoké spriehľadnenie modelu, ktoré nemá doposiaľ v 3D tlači obdobu.

Rubber - flexibilné materiály (pružné)

RUBBER je špeciálny fotopolymer podobný gume, avšak s vlastnou charakteristikou ideálnou pre 3D tlač. Tento materiál je vhodný pre výrobu veľkého množstva dielov ako napríklad kľúčeniek, obalov pre mobilné telefóny, pneumatík pre RC a prípadne ďalších dielov, ktoré sú konštruované tak, aby absorbovali nárazy.

hustota: 1200 kg/m³, množstvo vlákna na 1 kg cievky – 830 cm³
dĺžka 1,75 mm hrubého materiálu – 350 m, dĺžka 2,85 mm hrubého materiálu – 130 m
teplota tlače: 230 ºC

Odporúčanie: Výrobcovia označujú tento materiál ako flexibilný.

Poly (styren-butadien-styren) alebo tiež SBS je tvrdá guma, ktorá sa používa pre veci ako podrážky topánok, behúne, pneumatiky a všade tam, kde je dôležitá trvanlivosť. Je to typ kopolymera, ktorý je tvorený troma segmentami (polystyren, polybutadien a polystyren).

Polystyren je pevný tvrdý plast, čo dáva SBS trvanlivosť. Polybutadien je kaučukový, čo dáva SBS svoje gumové vlastnosti. Naviac polystyrénové reťazce majú tendenciu sa zhlukovať dohromady. To dáva materiálu schopnosť udržať si tvar po preťažení.

SBS (termoplastický elastomer) je odolný voči oderom a svetlu. Pri vystavení tukom a olejom a rôznym typom uhľovodíkových zlúčenín a zmesi sa môžu rozpúšťať alebo rozpadať.

Spôsob, akým je SBS vyrábaný, je možné modifikovať tak, aby produkoval produkty s odlišnými fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami. Napríklad niektoré formy SBS sú obzvlášť silné a sú vhodné pre výrobu pneumatík, podošiev pre obuv, dopravných pásov a pásov na skladových vozíkoch. Iné typy SBS sú navrhnuté tak, aby boli flexibilnejšie a boli použité ako gumové hadice, pružné hračky, športové potreby a tesnenia.
Tlačová struna vyrobená z tohto materiálu sa stáva pružnou pri cca 80 ºC, behom tlače nezapácha a vyhladením jednotlivých vrstiev pomocou D-Limonenu je možné docieliť povrch podobnému sklu. U transparentných materiálov je dobrá priepustnosť svetla pri zachovaní krásnych sýtych farieb. Jednotlivé tlačové vrstvy sa k sebe lepia veľmi dobre (veľmi dobrá súdržnosť vrstiev).
Hustota materiálu: 1,01 g / cm3

SLS, SLA, SLM, MLS technológie

Zapekanie práškového materiálu laserovým paprskom. Hrúbka vrstvy cca 0,1 mm. Lacný stavebný materiál. Podľa druhu použitého modelovacieho materiálu je možné rozlišovať metódy:

 • Laser Sintering – Plastic (plast)
 • Laser Sintering – Metal (kov)
 • Laser Sintering – Foundry Sand (piesok)
 • Laser Sintering – Ceramic (keramika)

SLA (Stereolithography)

Stereolitografia je najstaršia technológia používaná od roku 1986. Princíp je podobný technológii SLS. Dochádza k vytvrdzovaniu tekutého kompozitu laserovým paprskom.

MLS (Micro Laser Sintering)

Laserové zapekanie kovu. S touto technológiou je možné vytvárať napr. zložité kovové súčasti pre hodinky. Micro laserové zapekanie môže tlačiť vrstvy s hrúbkou menšou ako 0,001 mm.

TPE, TPU

TPE (termoplastický elastomer)

teplota extrudéra: 210 – 225 ºC, teplota podložky: 30 – 40 ºC

TPE je materiál, ktorý vznikol kombináciou polymérov s termoplastickými a gumovými vlastnosťami. Typický TPE je mäkký a pružný. V 3D tlači má využitie v prípade, že výsledný produkt musí byť pevný a pružný zároveň. Tento materiál je vhodný pre FDM tlačiarne. Teplotný rozsah pre tlač TPE vlákien je 210 – 230 °C. Má vysokú pružnosť a vynikajúcu odolnosť proti oderom. Materiál neobsahuje žiadne toxíny, ale stále nie je vhodný pre potravinárstvo. Tento materiál je dostupný v dvoch rôznych variantoch, ktoré udávajú mieru elasticity: TPE 32 a TPE 88.

TPE32
teplota tlače: 220 – 250 ºC

TPE88
teplota tlače: 210 – 225 ºC

TPU (termoplastický polyuretan)

TPE – U, v praxi je často označovaný ako TPU.

Termoplastický polyuretan sa radí medzi termoplastické elastomery (TPE), niekedy tiež nazývané ako termoplastické kaučuky, ktoré sa vyznačujú svojou veľkou pružnosťou. Pri pôsobení vonkajšej sily je ho možné výrazne deformovať a potom opäť zaujme pôvodný tvar.

TPU je jemný, mäkký, elastický, ohybný a napriek tomu silný a odolný materiál. Použitie je bežné ako v automobilovom priemysle, tak v zdravotníctve, pre výrobu elektrického náradia či pre výrobu ochranných puzdier na mobilné telefóny a tablety. Je netoxický a schopný rozkladu. V závislosti na použitých prímesiach veľmi dobre odoláva olejom a tukom, ale nie je vhodný ho vystavovať rozpúšťadlám a kyselinám.

TPU vlákno bude dobre držať na väčšine povrchov (hliník, sklo atď.).
hustota: 1250 kg/m³, množstvo vlákna na 1 kg cievke – 800 cm³
dĺžka: pri 1,75 mm hrubom materiáli – 330 m, pri 2,85 mm hrubom materiáli – 130 m
teplota extrudéra: 240 – 260 ºC, teplota podložky: 40 – 60 ºC

Použitie: Hodí sa na všetko, kde potrebujete ohybný, flexibilný materiál. Nie je príliš vhodný pre tlač detailov.

ULTEM

Pre FDM technológiu tlače. Je pevný materiál vhodný k použitiu v automobilovom, leteckom a potravinárskom priemysle a v lekárstve. Medzi jeho výhody patrí tepelná a chemická odolnosť a pevnosť v ťahu. Je k dispozícii napr. na tlačiarniach Fortus 400mc, 450mc a 3D tlačiarniach 900mc.

Má jedny z najlepších mechanických vlastností, je odolný voči horeniu a má dobrú chemickú odolnosť. ULTEM 9085 je vďaka jeho FST hodnoteniu (oheň, dym, toxicita) ideálny pre letecký, kozmický a automobilový priemysel a vojenské aplikácie. Vhodný je rovnako pre všetky aplikácie, kde je potrebný vysoký pomer pevnosť/hmotnosť. To umožňuje konštrukčným a výrobným inžinierom tlačiť pokročilé funkčné prototypy a koncové spotrebné diely.

Woodfill, Timberfill

teplota tlače: 170 – 250 ºC

Pre tých, ktorí by chceli vytvoriť objekt vyzerajúci a voňajúci ako drevo, je najlepšie použiť FDM (Fused Deposition Modeling) vlákna, pomenované tiež Wood alebo Timberfill vlákna. Toto vlákno obsahuje zmes recyklovaného dreva s viazacím polymerom. Časti vytlačené s týmto materiálom nevyzerajú ako typické pre 3D tlač vďaka svojej povahe dreva. Tlačový proces s týmto materiálom je veľmi podobný s termoplastickými ako je ABS a PLA. Avšak len s týmto materiálom sa dá dostať neopakovateľný drevený vzhľad. Pri tlači objektov s rozdielnou teplotou vzniknú rôzne farebné odtiene. Vyššia teplota znamená tmavší odtieň. Vytlačený objekt sa dá brúsiť a natierať. Je vyrobený z biodegradabilného materiálu na báze dreva.

teplota tlače: 190 – 210 ºC, teplota podložky: 50 – 70 ºC

Špeciálna tlačová struna (filament) na báze PLA s prímesou dreva. Výhodami je, že nedochádza ku skrúteniu objektu behom tlače, je jednoduchšia príprava tlačovej podložky a rýchlejšia aj kvalitnejšia tlač.

XT

teplota extrudéra: 195 – 200 ºC, teplota podložky: 75 – 104 ºC

XT je amorfný kopolymér vyrobený z biologicky odbúrateľných materiálov. Je transparentný, elastický a jemný na dotyk. Je to ľahko použiteľný tlačový materiál. Výtlačky sa nekrútia a majú dobrú tepelnú odolnosť.

teplota tlače: 240 – 260 ºC, teplota podložky: 60 – 70 ºC (po dotlači podložku schladiť na 20 – 30 ºC a potom vybrať), rýchlosť tlače: 100 mm/s

Copolyester s karbónovými vláknami. Má modul pružnosti 2x vyšší než PLA. Moderné technológie výroby zaisťujú presnosť a kvalitu filamentov. Mierne napätie pri pretrhnutí (8-10 %), žiadne extrémne krehké vlákno, ale húževnaté, vhodné zvlášť pre mechanicky zaťažované modely. Veľmi vysoká pevnosť i viskozita taveniny. Má nízky zápach pri tlači a vysoko atraktívny matný čierny povrch. Karbónové vlákna fungujú ako abrazívum, pri častejšom používaní môže dojsť k väčšiemu opotrebeniu klasických trysiek. Pre dlhodobé používanie sú odporúčané nerezové alebo tvrdené trysky.

Scroll to Top
Bitnami