Malosériová výroba

plastové diely

Výroba akýchkoľvek plastových dielov lisovaním, vstrekovaním sa ekonomicky vypláca až pri počtoch rádovo tisíce kusov.

Do ceny vstupujú rôzne parametre pri návrhu a výrobe formy a príprave na výrobu. Modifikácie dodatočných zmien sú tiež cenovo náročné. Pri počtoch rádovo desiatky až stovky kusov je omnoho ekonomicky výhodnejšia aditívna výroba – teda 3d tlač.

Omnoho flexibilnejší a cenovo efektívnejší je proces návrhu a dodatočných zmien výrobku …. Vieme zabezpečiť malosériovú výrobu plastových výrobkov z dostupných materiálov pomocou technológie FDM od úvodného návrhu až po finálnu úpravu výrobku.