3D tlač s grafickým návrhom modelu

Vyrobíme model/výrobok na základe vami dodaného popisu, schémy, technickej dokumentácie, projektu, fotografie alebo fyzickej predlohy.

Požiadavku zadajte prostredníctvom kontaktného e-mailu alebo vyplnením kontaktného formulára. V čo najkratšom čase spracujeme váš dopyt, odporúčame spôsob spracovania a pošleme cenový návrh. Po vzájomnom odsúhlasení ceny a platobných podmienok naši grafici spracujú digitálny model modelu/výrobku. Po kompletnom schválení zákazku vytlačíme a doručíme.

Objednávkový formulár

Maximálna veľkosť súboru je 40MB.

Scroll to Top
Bitnami